Sağlık Sektörü Sayfayı yazdır

Uzun ömürlü olmanın ve kaliteli yaşamın ilk koşulu sağlığımızı korumak ve bedenimize iyi bakmaktır. Sağlık dediğimiz vakit rutin doktor kontrolleri, laboratuarlarda ve tanı merkezlerinde yapılan tetkikler akla gelmektedir. Dünyada ve Türkiye’de sağlık merkezlerine yapılan yatırım bu alanda teknolojinin hızla gelişmesi beraberinde sektörde kullanılan ekipmanlara da yansımıştır. İnsan sağlığında yapılan hatanın geri dönüşü olmaması yani bu sektörün 0 hata ile çalışması gerekmektedir.

Sağlık sektörünün olmazsa olmazı olarak düşünülen hijyen konusu bu sektörde tüm çalışanların dikkat etmesi gereken bir husustur. Hastaneler, laboratuarlar, klinikler, poliklinikler, ve tanı merkezlerinde bu hijyeni sağlamak adına tüm ekipmanlarının bunu sağlayacak yapıya sahip olması gerekmektedir. Maalesef hastane ortamlarında yoğun olarak görülen  mikroorganizmalar, enfeksiyon ve kontaminasyona neden olmaktadırlar. Bu ortamlarda bakteri, virüs ve enfeksiyonları önlemek amacıyla kullanılan ekipmanlar özellikle el değmeden kullanılan musluklar,  kolla veya ayakla kumanda edilen dezenfektan vericiler,fotoselli  sıvı sabunluklar, galoş vericiler ilk akla gelenleridir. Bunun yanı sıra en hassas ve hijyenin en manidar olduğu ortam ise ameliyathane ve ameliyathane girişleridir. Burada doktor el yıkama evyeleri ve  üzerinde kullanılan aparatların hijyen koşullarına uygun donanımda ve tasarımda olması gerekmektedir.